KalleKatz
KalleKatzJazz

Kalle
Katz

Kalle Katz är en pianist/kompositör som bor i Lovisa. Efter att ha flyttat runt i norden under studietiden återvände han till sina hemknutar och försörjer sig genom att spela, komponera och undervisa. Katz egen genre är jazz och improvisation men all slags musikalisk estetik fascinerar. Att uppträda är något av en drog för Kalle, om än en relativt ofarlig sådan.

För Kalle är improvisation grunden för all konstnärlig skapelse. Att skapa något från inget och känslan av fara likställer improvisation med vilken extremsport som helst. Samtidigt är det ändå väldigt tryggt och lärorikt.