IinaHeiskanen
IinaHeiskanen2

Iina
Heiskanen

Iina Heiskanen är en bildkonstnär från Helsingfors. I sitt konstnärliga arbete närmar hon sig sitt motiv utifrån observation med hjälp av olika verktyg. Iina fotograferar, tecknar, målar medan det slutliga  arbetet för det mesta förverkligas med träsnitt. Iina har även tränat yoga i ett tjugotal år och fungerat som yoga ledare i över 15 år.

www.iinaheiskanen.com

PAJA CAMPS
Me Makes We